معرفی سامانه و رفع مسئولیت

داشتن یک ایمیل سرور محلی امروزه از ملزومات تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و ادارات می‌باشد که پیکربندی صحیح و امن این ایمیل سرور باعث جلوگیری از برخی آسیب‌پذیری‌ها می‌شود که ممکن است صدمات جبران ناپذیری برای آن مجموعه به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع امنیت در این بستر، مرکز آپا دانشگاه کردستان در راستای رسالت خود اقدام به توسعه سامانه پویشگر سرور ایمیل ویرا نموده که حسابرسی ایمیل‌سرورها و شناسایی تعدادی از نقص‌های مهم در پیکربندی آن‌ها را انجام می‌دهد. این سامانه به کاربران و کارشناسان این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک رابط گرافیکی اقدام به پویش سرور ایمیل خود نموده و خروجی پویش را به همراه نحوه رفع نقص و انجام پیکربندی امن دریافت کند. شایان ذکر است این مرکز در خصوص انجام پویش از طرف کاربران هیچگونه مسئولیتی نداشته و هر کاربر مسئول عواقب ناشی از پویش‌های خود است.